eu peníze školám - výukové materiály


Pracovní listy

číslo šablona vzdělávací oblast nebo předmět sada I sada II
1

II-2

AJ I. st. II-2-AJ-I-I II-2-AJ-I-II
2 AJ II. st. II-2-AJ-II-I II-2-AJ-II-II
3

IV-2

M II. st. IV-2-M-I IV-2-M-II
4

V-2

Člověk a příroda V-2-PR-I V-2-F-II
5 Člověk a jeho svět V-2-PRV-I V-2-VL-II

Digitální učební materiály

číslo šablona vzdělávací oblast nebo předmět sada I sada II sada III
1

III-2

Cizí jazyk III-2-NJ-I III-2-NJ-II III-2-AJ-III
2 Český jazyk III-2-ČJ-I III-2-ČJ-II III-2-ČJ-III
3 Člověk a společnost III-2-D-I III-2-D-II III-2-VKO-III
4 Fyzika III-2-F-I III-2-F-II III-2-F-III
5 Informatika III-2-INF-I III-2-INF-II III-2-INF-III
6 Matematika III-2-M-I III-2-M-II III-2-M-III
7 Svět práce III-2-SVP-I III-2-SVP-II III-2-SVP-III
8 Člověk a příroda III-2-VKZ-I III-2-PR-II III-2-Z-III

abecední Seznam autorů výukových materiálů

číslo titul autor e-mail
1
Mgr.

Budínská Lenka

budinska.l(at)seznam.cz
2
Mgr.

Červová Daniela

daniela.cervova(at)skola-chrast.net
 
3
Mgr.

Broďáková Bronislava

bronislava.brodakova(at)skola-chrast.net
4
Mgr.

Celnarová Ivana

ivana.celnarova(at)skola-chrast.net
5
Mgr.

Dvořáková Dana

dana.dvorakova(at)skola-chrast.net
6
 

Grassinger Tomáš

TGrassinger(at)seznam.cz
7
 

Chaloupková Alena

alena.chaloupkova(at)skola-chrast.net
8
Mgr.

Jáchymová Věra

vera.jachymova(at)skola-chrast.net
9
Mgr.

Kloudová Eva

eva.kloudova(at)skola-chrast.net
10
Mgr.

Kodešová Marie

kodesovamarie(at)email.cz
11
Mgr.

Malinská Kateřina

katerinamalinska(at)email.cz
12
Mgr.

Mokrá VLadimíra

vladimira.havlova(at)skola-chrast.net
13
Mgr.

Nováková Barbora

barbora.zacharova(at)skola-chrast.net
14
Mgr.

Palatová Monika

monika.palatova(at)skola-chrast.net
15
Mgr.

Petružálková Jana

jana.petruzalkova(at)skola-chrast.net
16
Mgr.

Rydlová Danuše

rydlovad(at)seznam.cz
17
Mgr.

Svobodová Jana

jana.svobodova(at) skola-chrast.net
18
 

Špačková Lenka

lenka.spackova(at)skola-chrast.net
19
Mgr.

Štěpánková Jana

jana.hakova(at)volny.cz
10
 

Volejník Zdeněk

zdenek.volejnik(at)skola-chrast.net
21
Mgr.

Žejdlíková Zdeňka

zdenka.zejdlikova(at)skola-chrast.net